Договір публічної оферти

Загальні стани

Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ ТВК ЕЛЕКТРОКОМ, далі по тексту — "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту — "Договір", і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://electrokom.kiev.ua (далі - "Інтернет-сайт").

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному об'ємі приймає умови й порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, текстового повідомлення СМС, повідомлення в месенджері або у вигляді оформленого рахунку-фактури.

 1. Терміни та визначення

1.1. "Товар" – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на Сайті та поміщений в "Кошик". Моделі, аксесуари, комплектуючі й супровідні предмети.

1.2. "Інтернет-магазин" – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

1.3. "Покупець" – дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення щодо купівлі Товару, представленого на сайті інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. "Продавець" – компанія, що реалізовує товари, представлені в "інтернет-магазині" – ТОВ ТВК ЕЛЕКТРОКОМ, 03170, м. Київ, вул. Янтарна 5-В, ЄДРПОУ 37922246, ІПН 379222426572, р/р UA823808050000000026008351522 у банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ.

1.5. "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 1. Предмет договору і порядок його укладення

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується сплатити й прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 1. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині через спеціальну форму «кошики» чи зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаному в розділі контактів інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві у разі, якщо відомості, вказані Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру відносно їх недійсності.

3.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця.

3.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

 1. Ціна товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті інтернет-магазину. Усі ціни на Товари й послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем в повному об'ємі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару й інших супутніх послуг вказана на сайті інтернет-магазину.

 1. Умови оплати Замовлення

5.1. Умови оплати Замовлення детально описані в розділі інтернет-магазину "Оплата і доставка".

5.2. При не надходженні грошових коштів інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

 1. Умови доставки Замовлення

6.1. Умови доставки Замовлення детально описані в розділі інтернет-магазину "Оплата і доставка".

 1. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язується:

7.1.1. Передати Покупцеві Товар відповідно до умов цього Договору і Замовлення Покупця.

7.1.2. Передати Покупцеві передбачені Законодавством видаткові документи через системи електронного документообігу Вчасно або M.E.Doc підписані КЕП. Друковані екземпляри видаткових документів передаються Покупцеві на додаткову вимогу.

7.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України чи за бажанням самого Покупця.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

7.2.2. У разі порушення Покупцем пункту 5.1. цього Договору внести Покупця в єдиний реєстр недобросовісних покупців https://blackbox.net.ua

7.2.3. У односторонньому порядку призупинити надання послуг за даною угодою у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов'язується:

7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом і умовами Договору, а також тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на сайті інтернет-магазину.

7.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити усі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися зведення моральних і моральних норм поведінки, дотримуватися взаємної поваги й ділового стилю спілкування в телефонних переговорах, робочому листуванні та при особистих зустрічах.

 1. Умови повернення Товару

8.1. При поверненні або обміні Компанія керується статтями 673 і 678 Цивільного Кодексу України.

8.2. Повернення або обмін товару в інтернет-магазин робиться коштом Покупця.

8.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат інтернет-магазину пов'язаних з організацією доставки товару Покупцеві.

 1. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності:

9.2.1. за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару;

9.2.2. за незначну невідповідність колірної гамми товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно із-за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

9.2.3. за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

9.2.4. за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

9.2.5. за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

9.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC- адреси, логіна і пароля третім особам.

9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося інше обличчя) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

9.4. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачати та запобігти їх розумними заходами.

9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. Надаючи свої персональні дані на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець дає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

10.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, у тому числі й для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами чинного законодавства України.

10.3. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

 1. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на сайті інтернет-магазину, Покупець надає Продавцеві згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті інтернет-магазину.

 1. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину

12.1. Сайт інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні й звукові твори.

12.2. Увесь вміст сайту інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

12.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використати матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і так далі

 1. Інші умови

13.1. Цей Договір укладений на території України та діє у рамках чинного законодавства України.

13.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням суперечки в судові органи відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://electrokom.kiev.ua. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".

13.5. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

13.6. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

13.7. Сторони можуть застосовувати електронний документообіг для обміну первинними документами. Сторони у вигляді Електронних документів можуть оформлювати наступні документи: первинні бухгалтерські документи (рахунки, видаткові накладні, акти виконаних робіт, тощо), додаткові угоди/договори про внесення змін, договори про розірвання, додатки до Договору, листи, заяви, реєстри, акти, інші документи які необхідно оформляти під час виконання Договору. Сторони обмінюються Електронними документами засобами телекомунікаційного зв’язку через сервіси електронного документообігу «ВЧАСНО» або «М.Е.Док».

13.8. У разі, якщо Електронний документ потребує погодження Сторін та підписання Сторонами, то в такому випадку Сторона, яка отримала Електронний документ (адресат), зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання або погодити Електронний документ, шляхом накладання КЕП, або внести свої корективи до такого Електронного документу і направити на погодження іншій Стороні, або відмовитись від прийняття та підписання такого документу повідомивши підстави такої відмови.

13.9. У разі не погодження або не надання своїх корегувань протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Електронного документу адресатом, Сторони вважають, що адресат не має заперечень щодо вартості, кількості, якості та переліку товарів, робіт, послуг або інших даних, які вказані в Електронному документі. При цьому, товари вважаються відвантаженими/отриманими, а послуги/роботи вважаються наданими/виконаними належним чином, а Електронний документ вважається підписаним належним чином, якщо на нього накладений КЕП лише однієї Сторони. Відповідно до вимог чинного законодавства Електронний документ, який містить обов’язкові реквізити та підписаний за допомогою КЕП є оригіналом і має юридичну силу оригіналу документу в паперовій формі.

 1. Термін дії Договору і порядок його розірвання

14.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

14.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін і в інших випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.